SVK:
Úlohou GeoLand je objasniť problematiku porozumenia grafov hravou formou. Cieľovou skupinou su študenti stredných škôl. 

Projekt je financovaný z grantu Erasmus+ a vytvorený v hernom štúdiu Hemisféra.

Hráč hrá za postavu panovníka s úlohou čo najlepšie viesť kraľovstvo. Vedenie spočíva v rozhodnutiach, ktoré robí na základe informácii v grafoch. Vtipné dialógy hráčových radcov, ako aj vizuálne zobrazenie následkov rozhodnutia v kráľovstve prispievajú k pozitívnemu zažitku z hrania.

ENG: 

The goal of GeoLand is to make the reading of graphs more understandable for students of high schools. Project is financed by Erasmus+ and developed at Hemisféra in Slovakia.

Player assumes role of a king or Queen. His/her job is to make important decisions about the future of the realm. Wise decisions are always made by understanding the data in graphs. Funny dialogues and visuals are helping players to stay focused and entertained.

Download

Download
GeoLandPC.zip 55 MB
Download
GeoGameAndroid.apk 86 MB